חביב בעיר

כתובת:
יוני נתניהו 12 גבעת שמואל

טלפון: 03-5329119