1/2 חינם רח' הכישור

כתובת:
הכישור 22 חולון

טלפון: 03-7357210