1/2 חינם רח' הירקון

כתובת:
הירקון 2
הוד השרון

טלפון: 03-7357280

נייד: 03-7357290