זמורה אורגני בע"מ

כתובת:
רח נג'ארה 37 גבעת שאול, ירושלים

טלפון: 02-6520107